UC Change Introduktion

Email: info@ucchange.com

Organisatorisk Implementering

Vi er eksperter i at hjælpe organisationer og menneskene i dem til at få det fuldt udbytte af de nye muligheder for kommunikation og samarbejde i Skype for Business.

Vi sælger ikke systemer eller hardware - vi bygger på de systemer og programmer der allerede findes og hjælper kunden med at bruge dem!

Velkommen til UC Change.

 

Vi fokuserer på at få UC løsninger og tilkyttede systemer som Skype for Business og Microsoft Teams til at give det optimale udbytte for organisationer og mennesker.

 

Vi sælger ikke kommunikationsløsninger eller hardware - vi er dedikret i forhold til at skabe værdi gennem mennesker og de værktøjer de benytter. Når teknikerne er godt i gang med at få systemet til at virke, kommer vi til og hjælper ledelse og organisation med en systematisk og værdiskabende.

 

Som regel kører processen "top-down" hvor vi starter arbejdet i tæt samarbejde med topledelsen og relevante nøglepersoner.

 

Ud fra interview og workshops udarbejder vi en samlet business case, som tydeligt viser, hvorfor Skype for Business implementres, hvilket udbytte der kan foventes og hvordan et implementeringsforløb kan se ud i praksis.

 

Med udgangspunkt i BusinessCasen begynder vi så arbejdet i organisationen. Det sker oftest i tæt samarbejde med lokale program- og projektleder(e) og altid med direkte involvering af de berørte medarbejdere. Udbyttet af denne proces er et konkret forslag til træning af organisationen.

 

Så går træningen i gang. Det kan ske on-site eller virtuelt slet og ret ved at benytte Skype for Business. Ved at bruge dnene metode kan tidsforbruget til basal træning for den enkelte medarbejder reduceres til få timer. En minimal investering som normalt er tilbagebetalt efter få uger.

 

Efter behov hjælper med træningsprogrammer for udvalgte brugere og relevant ledelsesstøtte.

 

For chefer og ledere kan vi blandt andet hjælpe og vejlede i opfølgning på organisationens samlede brug af systemetets mange facetter ogkomme med råd og vejledning om opfølgningsrutiner, målstyring og incitamentsmodeller.

 

Alt sker kundetilpasset og "håndholdt" med en dedikeret forandringsleder som tovholder fra vores side.

 

Mission

 

At sikre organisationer og brugere optimalt udbytte af Unified Communication løsning med særligt fokus på Skype for Business.

Vores tilgang til opgaven tager altid udgangspunkt i kundens behov.

 

Vi har ingen hyldevarer. Vi oversælger ikke. Vi er ærlige, troværdige og direkte i vores dialog og opgaveløsning. Minimalt bureaukrati og maksimalt udbytte for alle parter er vores ledestjerner.

 

Vision

 

UC Change er en professionel partner for organisationer, der ønsker at få optimalt udbytte af deres UC løsninger.

UC Change sikrer dette gennem en afprøvet og fastlagt proces for forberedelse, gennemførsel og opfølgning på arbejdet i tæt samarbejde med kunden.

 

UC Change markedsfører sig gennem anbefalinger fra kunder og samarbejdspartnere - en metode der nødvendiggør høj kvalitet i alle leverancer. Uden kvalitet ingen nye kunder.

 

UC Change baserer samarbejdet på gensidig tillid baseret på det gamle princip om "fuld tilfredshed eller pengene tilbage".

 

 

Vores 4 kerneværdier.

 

AMBITIØSE

HELHEDSORIENTEREDE

TILLIDSFULDE

FORANDRINGSPARATE

 

UC Change Aps

Lottenborgvej 24

2800 Lyngby

Telefon 78 73 78 01

email info@ucchange.com

 

Copyright @ UC Change 2017